Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

In Monitorul oficial nr. 843/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Potrivit acestei hotarari, examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se poate desfășura în următoarele modalități: a) probă scrisă;b) în sistem […]

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020

In Monitorul oficial nr. 842/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungește cu 30 […]

Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 836/2020 a fost publicat Ordinul nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților […]

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 835/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile […]

Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 832/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența […]

Modificarea sistemului unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 832/2020 a fost publicata Legea nr. 201/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Potrivit acestei acestei legi, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau […]

Modificarea regimul străinilor în România

In Monitorul oficial nr. 832/2020 a fost publicata Legea nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Potrivit […]

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

In Monitorul oficial nr. 824/2020 a fost publicata Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Aceasta lege se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și […]

Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”

In Monitorul oficial nr. 824/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum […]

Noul modelul unic al certificatului de concediu medical

In Monitorul oficial nr. 820/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu […]