Zi: 4 aprilie 2020

Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

In Monitorul oficial nr. 281/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Aceasta ordonanta a fost publicata având în vedere necesitatea de certificare, prin servicii de încredere calificate, a documentelor și actelor generate în cadrul și între instituțiile și autoritățile publice în vederea conducerii, coordonării și […]

Modificarea modului de acordare a sărbătorile legale

In Monitorul oficial nr. 280/2020 a fost publicata Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Potrivit acestei legi, pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri […]

Plati online din conturile deschise la Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 279/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1819/2020 pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin […]

Modificarea procedurii de acordare a certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 275/2020 a fost publicat Ordinul nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Ordinul nr. 1816/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți

In Monitorul oficial nr. 275/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1816/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți. Acest ordin introduce, la tipurile de creanțe fiscale care […]

Hotărârea nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020

In Monitorul oficial nr. 271/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020.

Ajutorul financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

In Monitorul oficial nr. 271/2020 a fost publicata Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de aceasta lege, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri […]

Modificarea conditiilor de acordare a concediului paternal

In Monitorul oficial nr. 271/2020 a fost publicata Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ordinul nr. 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

In Monitorul oficial nr. 269/2020 a fost publicat Ordinul nr. 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, […]

Ordinul nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției socialeîn contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuriîn domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

In Monitorul oficial nr. 269/2020 a fost publicat Ordinul nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției socialeîn contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,cu modificările și completările […]

Derulează în sus