Zi: 11 aprilie 2020

Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

In Monitorul oficial nr. 305/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. Potrivit acestei hotarari, in vederea plății de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entități fără […]

Ordinul nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

In Monitorul oficial nr. 302/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020 pt contabili autorizati si experti contabili

In Monitorul oficial nr. 302/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 20/118/2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020. Potrivit acesti hotarari, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați a decis ca se prelungește perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 […]

Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

In Monitorul oficial nr. 301/2020 a fost publicata Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Din cuprinsul acestei ordonante amintim: Art. 1. – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și […]

Adeverința de salariat eliberată de angajator se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori si electronic

In Monitorul oficial nr. 300/2020 a fost publicat Ordinul nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018. Potrivit acestui ordin adeverința de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la […]

Prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020 si unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020

In Monitorul oficial nr. 297/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Potrivit acestei ordonante, procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile […]

Criteriile de stabilire a beneficiarilor notari, avocati si executori judecatoresti, prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 296/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Potrivit acestei hotarari pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități […]

Normelor metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 296/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA. Aceste norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de […]

Derulează în sus