Situațiile financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private se depun până la data de 15 mai 2020

In Monitorul oficial nr. 307/2020 a fost publicata Norma nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Potrivit acesteia, termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1) și art. 23 alin (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, se prorogă până la data de 15 mai 2020.

Lasă un răspuns