Norme noi de completare a Declarației statistice Intrastat

In Monitorul oficial nr. 1237/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1129/2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat.

Acest ordin cuprinde Normele de completare a Declarației statistice Intrastat care conțin informații privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declarația statistică Intrastat într-un mod corect și eficient.

Declarația statistică Intrastat este o declarație obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimburile de bunuri între România și alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinația alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligația de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligația furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

  1. sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoare adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
  2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri, depășește pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligațiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Național de Statistică pe baza declarațiilor statistice Intrastat din anul precedent și a informațiilor din deconturile de TVA și declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanțelor Publice. Schimbul de date între Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanțelor Publice furnizează Institutului Național de Statistică informațiile din deconturile de TVA și declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Național de Statistică nu furnizează sub nicio formă și pe nicio cale informații statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul Național de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE de bunuri, cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Norme noi de completare a Declarației statistice Intrastat

Lasă un răspuns

Derulează în sus