Amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari

In Monitorul oficial nr. 1020/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 117/2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Modificarea normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România

In Monitorul oficial nr. 665/2020 a fost publicat Ordinul nr. 274/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 87/2018, a […]

Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 606bis/2020 au fost publicate Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. Acest norme stabilesc condițiile și procedurile privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități de către […]

Normele privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 606/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 65/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.

Amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 25 aprilie 2020

In Monitorul oficial nr. 253/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 28/2020 privind amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020. Se aprobă amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România stabilită pentru data de 25 aprilie 2020, ora 09,00, în București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, la Hotel […]