Codul fiscal: cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unităților de educație timpurie

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin aceasta lege se introduce notiunea de cheltuieli pentru funcționarea corespunzătoare a unităților de educație timpurie. Aceste cheltuieli au o deductibilitate limitată, intrand in cheltuielile sociale, care se deduc în limita unei cote de […]

ANAF: Stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

In Monitorul oficial nr. 921/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. Potrivit acestui ordin funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe […]

Ordinul nr. 1109/2974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

In Monitorul oficial nr. 581/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1109/2974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor […]

Competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

In Monitorul oficial nr. 565/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.