Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 780/2020 a fost publicata Norma nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor. Sistemul este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale […]

Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României

In Monitorul oficial nr. 746/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României. Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data […]