Lună: ianuarie 2020

Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 22/2020 a fost publicata Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceasta lege […]

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 11/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat in vigoare in 9 ianuarie 2020. Aceasta ordonanta abroga taxa pe activele financiare nete datorata de instituţiile bancar, introdusa prin OUG nr. 114/2018. Începând cu data intrării […]

Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul oficial nr. 5/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

In Monitorul oficial nr. 3/2020 a fost publicata Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Potrivit acestei legi câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Totodata, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul: a) […]

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

In Monitorul oficial nr. 2/2020 a fost publicata Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Potrivit acestei legi in anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția […]

Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative

Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative. Aceasta ordonanta amana pana pe 31 martie 2020 obligatia furnizorului acestor servicii datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM. Prin excepție, în cazul utilizatorilor […]

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1054/2019 a fost publicata Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2020. Aceasta lege abroga prevederile din Codul Fiscal referitoare la contribuția de asigurări sociale si contribuția de asigurări sociale de sanatate datorată de către persoanele fizice care obțin […]

Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului, care a intrat in vigoare la 24 decembrie 2019. Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care potrivit prevederilor legale în vigoare au obligația semnării olografe […]

Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit acestei ordonante, OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA se abrogă de la 1 februarie 2020. Începând cu data publicării acestei […]

Hotărârea nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020. Potrivit acestei hotarari, pentru anul 2020 se stabilește un contingent de 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România. Potrivit OUG 194/2002 privind regimul străinilor […]

Derulează în sus