Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

In Monitorul oficial nr. 991/2019 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Acest regulament stabilește măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Prevederile prezentului regulament se aplică de către entitățile raportoare menționate la art. 2 lit. g) pct. 2-7 și art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de către ASF, în procesul de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și în activitatea de supraveghere, monitorizare și revizuire a evaluărilor privind aceste riscuri.

Abordarea bazată pe risc, intensitatea și frecvența acțiunilor de supraveghere realizată de către ASF în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt stabilite, în mod proporțional, pe baza identificării și evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează entitățile reglementate.

Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Lasă un răspuns

Derulează în sus