Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1054/2019 a fost publicata Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2020.

Aceasta lege abroga prevederile din Codul Fiscal referitoare la contribuția de asigurări sociale si contribuția de asigurări sociale de sanatate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, si care nu putea fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 138^1 din Codul Fiscal, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Aceasta prevedere se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Lasă un răspuns

Derulează în sus