Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit acestei ordonante, OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA se abrogă de la 1 februarie 2020.

Începând cu data publicării acestei ordonanței de urgență, 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Până la data intrării în vigoare, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonante, unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului.

Persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului cont de disponibil, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.

Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonante, prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni.

Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Lasă un răspuns

Derulează în sus