Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative

Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta amana pana pe 31 martie 2020 obligatia furnizorului acestor servicii datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM. Prin excepție, în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 30 martie 2020, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează datele de identificare ale acestora până cel târziu la data de 31 august 2020.

Potrivit OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice datele de identificare a utilizatorului final al cartelei SIM – în cazul persoanei fizice cu cetățenie română – sunt datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum și, dacă sunt menționate în actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetățenie română – nume, prenume, seria și numărul actului de identificare, țara emitentă, adresa de reședință, în cazul rezidenților, precum și, dacă sunt menționate în actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia și data nașterii, iar în cazul persoanelor juridice sunt denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum și datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice.

Totodata aceasta ordonanta modifica acciza la tigarete.

Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative

Lasă un răspuns

Derulează în sus