Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 11/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat in vigoare in 9 ianuarie 2020.

Aceasta ordonanta abroga taxa pe activele financiare nete datorata de instituţiile bancar, introdusa prin OUG nr. 114/2018.

Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, ocuparea prin detașare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, se poate realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice. Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, detașările care nu întrunesc condițiile de mai sus încetează de drept.

Aceasta ordonanta stabileste ca, prin excepție, în perioada ianuarie – 31 decembrie 2020 punctul-amendă prevazut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice este 145 lei.

In plus, aceasta ordonanta amana până la data de 31 decembrie 2020, obligatia operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a se dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999.

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Lasă un răspuns

Derulează în sus