Ordinul nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

In Monitorul oficial nr. 82/2020 a fost publicat Ordinul nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Potrvit acestui ordin, în rubrica «Semnătura plătitorului și ștampila», persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care dispun plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului au obligația de a semna pe documentele de plată care se depun la unitățile Trezoreriei Statului, fără a avea obligația de a aplica amprenta ștampilei pe documentele respective. În situația în care instituțiile publice optează numai pentru semnarea documentelor de plată, acestea vor proceda la depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile proprii. Fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături.

Totodata, plătitorii prevăzuți la art. V alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) conform fișelor cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului, fără a aplica amprenta ștampilei pe documentul de plată prezentat la unitățile Trezoreriei Statului. Aceasta prevedere se refera la persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică.

Ordinul nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

Lasă un răspuns

Derulează în sus