Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează

In Monitorul oficial nr. 200/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.
 
Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii.
   
Mijloacele de identificare a instituțiilor de credit în mediul electronic și procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează

Lasă un răspuns

Derulează în sus