Noul formularul 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”

In Monitorul oficial nr. 217/2020 a fost publicat Ordinul nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.
 
Acest nou formular se completează și se depune începând cu operațiunile desfășurate în luna februarie 2020.

Noul formular a fost introdus pt. a se putea declara informațile cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului, conform condițiilor stabilite la art. 270^1 din Codul fiscal și cu privire la orice modificare a informațiilor furnizate.

Declarația recapitulativă 390 se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Noul formularul 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”

Lasă un răspuns

Derulează în sus