Plati online din conturile deschise la Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 279/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1819/2020 pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Potrivit acestui ordin, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Plati online din conturile deschise la Trezoreria Statului

Lasă un răspuns

Derulează în sus