Adeverința de salariat eliberată de angajator se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori si electronic

In Monitorul oficial nr. 300/2020 a fost publicat Ordinul nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018.

Potrivit acestui ordin adeverința de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1549/2018, se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori către acestea și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Persoanele asigurate pot solicita si adeverințele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), d) și e) din Ordinul nr. 1549/2018 prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Acestea se pot transmite către persoanele beneficiare și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Documentele necesare eliberării adeverinței de asigurat de către casele de asigurări de sănătate, precum și documentele necesare stabilirii calității de asigurat se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Casele de asigurări de sănătate au obligația de a îndeplini orice demers, potrivit domeniului lor de competență, astfel încât să nu fie împiedicat procesul de eliberare a adeverințelor de asigurat sau de acordare a calității de asigurat în cazul persoanelor care au solicitat adeverințele, precum și în cazul celor care depun documentele necesare stabilirii calității de asigurat prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Adeverința de salariat eliberată de angajator se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori si electronic

Lasă un răspuns

Derulează în sus