Prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020 si unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020

In Monitorul oficial nr. 297/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Potrivit acestei ordonante, procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență.
  
Data alegerilor de ami sus se stabilește conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului național pentru situații speciale de urgență.
    
Mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării, în condițiile legii, de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Aceasta ordonanta modifica si Codul administrativ, in sensul ca mandatul primarului se va exercita până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri.

Prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020 si unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020

Lasă un răspuns

Derulează în sus