Situațiile financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private se depun până la data de 15 mai 2020

In Monitorul oficial nr. 307/2020 a fost publicata Norma nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situațiilor financiare anuale din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Potrivit acesteia, termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1) și art. 23 alin (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, se prorogă până la data de 15 mai 2020.

Situațiile financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private se depun până la data de 15 mai 2020

Lasă un răspuns

Derulează în sus