Modificarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceunice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 468/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Aceasta declaratie se poate descarca de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

În anul 2020, declarația se depune:

  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru anul 2019;
  • până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Acest ordin pune in aplicare art. II și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, care precizeaza ca prin derogare de la dispozițiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din aceeași lege se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Modificarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceunice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Lasă un răspuns

Derulează în sus