Modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

In Monitorul oficial nr. 494/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Acest ordin introduce posibilitatea ca aprobarea cererii de înregistrare in SPV as se faca prin identificarea vizuală online, organul fiscal inițiind procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. În acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poștă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare. Pentru aceasta persoana fizică trebuie să se programeze online, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul ANAF, selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare vizuală online.

Acest ordin precizeaza de asemenea ca contribuabilii pot efectua plăți în sistem online pentru tipurile de creanțe fiscale stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Lasă un răspuns

Derulează în sus