Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19

In Monitorul oficial nr. 503/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Acest ordin precizeaza ca prin excepție pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență prevăzută la art. 781 alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență.

Totodatata, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus, certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Pentru persoanele aflate în situațiile de mai sus certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au fost carantinate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19

Lasă un răspuns

Derulează în sus