Prorogarea intrarii în vigoare a prevederilor Legii nr. 75/2020 privind aprobarea OUG nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 503/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Deoarece facilitățile oferite prin programul IMM INVEST ROMÂNIA trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, și nu pot fi implementate decât după obținerea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene, se impune suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 75/2020 până la obținerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.

Consecințele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii prin faptul că punerea în aplicare a modificărilor schemei de ajutor de stat aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA fără obținerea unei decizii de autorizare a Comisiei Europene reprezintă o încălcare a legislației europene în domeniu și ajutoarele de stat astfel acordate ar fi considerate ajutoare de stat ilegale. Acordarea de ajutoare de stat ilegale are drept sancțiune recuperarea acestora cu dobândă de la întreprinderile beneficiare, ceea ce ar avea efecte deosebit de grave asupra situației economico-financiare a acestora, putând conduce chiar la dispariția lor de pe piață.

Astfel ca, se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

Prorogarea intrarii în vigoare a prevederilor Legii nr. 75/2020 privind aprobarea OUG nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Lasă un răspuns

Derulează în sus