Modificarea Codului muncii


In Monitorul oficial nr. 525/2020 a fost publicata Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Potrivit acestei legi nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, se sanctioneaza cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

Modificarea Codului muncii

Lasă un răspuns

Derulează în sus