Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale ANAF


In Monitorul oficial nr. 527/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la acest ordin, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la lit. a) de mai sus, până la data de 30 septembrie 2020;
b) operatorii economici prevăzuți la lit. b) de mai sus, până la data de 31 ianuarie 2021;
c) operatorii economici prevăzuți la lit. c) de mai sus, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații” și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale ANAF

Lasă un răspuns

Derulează în sus