Termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sanatate este de 7 ani de la data rescrierii certificatului

In Monitorul oficial nr. 558/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 483/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012.

Potrivit acestei hotarari incepând cu luna iulie 2020 se generează și se rescriu noi certificate pentru cardurile naționale emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri naționale este de 7 ani de la data rescrierii certificatului.

Termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sanatate este de 7 ani de la data rescrierii certificatului

Lasă un răspuns

Derulează în sus