Modificarea regimului societatilor


In Monitorul oficial nr. 583/2020 a fost publicata Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

Aceasta lege abroga umatoarele prevederi din Legii societăților nr. 31/1990:

  • o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată;
  • o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană;
  • la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

Totodata potrivit acestei legi, la autentificarea actului constitutiv sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia, se va prezenta doar dovada eliberată de Oficiul Registrului Comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei, nu si declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului doar documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Modificarea regimului societatilor

Lasă un răspuns

Derulează în sus