Modificari la obligatia declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice

In Monitorul oficial nr. 588/2020 a fost publicata Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit acestei legi, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților..

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației de mai sus:

a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Nu se va mai depune declarația anuală în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, ci doar in cazul in care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Ramane in continuare obligatia pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, cu excepția celor de mai sus, de a depune, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Modificari la obligatia declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice

Lasă un răspuns

Derulează în sus