Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari


In Monitorul oficial nr. 606bis/2020 au fost publicate Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari.

Acest norme stabilesc condițiile și procedurile privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități de către Camera Auditorilor Financiari din România („Camera” sau „CAFR”), reglementând organizarea și funcționarea sistemului de asigurare a calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.

Autoritatea competentă pentru efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activităților desfășurate de auditorii financiari, altele decât misiunile de audit statutar, este Camera.

Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Lasă un răspuns

Derulează în sus