Data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 și măsurile pentru buna organizare și desfășurare a acestora


In Monitorul oficial nr. 626/2020 a fost publicata Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

Potrvit acestei legi data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 se stabilește în ziua de duminică, 27 septembrie 2020, pentru:

a) consiliile locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, precum și pentru primari;
b) Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru primarul general al municipiului București;
c) consiliile județene, precum și pentru președinții consiliilor județene.

La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru activitatea desfășurată în cadrul organismelor electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizații:

a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, alții decât cei prevăzuți la lit. a);
c) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție județeană și președintele biroului electoral de circumscripție a municipiului București, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru membrii birourilor electorale de circumscripție județeană și membrii biroului electoral de circumscripție a municipiului București;
d) 200 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, precum și pentru locțiitorii acestora;
e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripție, alții decât cei prevăzuți la lit. d);
f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic;
g) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, pentru membrii comisiilor tehnice județene și pentru membrii comisiei tehnice a municipiului București;
h) 250 de lei pe zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral Central;
i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central.

Indemnizațiile prevăzute mai sus reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.

Aceasta lege mentioneaza ca la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, contribuțiile partidelor politice pentru campania electorală pot proveni și din sursa de finanțare – subvenții de la bugetul de stat. Aceste fonduri se utilizează prin câte un cont bancar distinct de fiecare partid politic pe langa cel folosit pt. finanțarea campaniei electorale.

Data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 și măsurile pentru buna organizare și desfășurare a acestora

Lasă un răspuns

Derulează în sus