Lună: august 2020

Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 780/2020 a fost publicata Norma nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor. Sistemul este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale […]

Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

In Monitorul oficial nr. 776/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul […]

Programul IMM INVEST ROMÂNIA se modifica din nou

In Monitorul oficial nr. 772/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat […]

Prelungirea termenelui de depunere a declaratiei privind beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor

In Monitorul oficial nr. 771/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor. Potrivit acestei legi noul termen de depunere a declaratiei privind beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor este 1 noiembrie 2020.

Modificarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 767/2020 a fost publicata Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit acestei legi persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, […]

Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 767/2020 a fost publicata Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Prin aceasta lege se introduc in locurile de muncă în condiții speciale si cele din sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu […]

Plata online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

In Monitorul oficial nr. 765/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat. Potrivit acestei hotarari obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit […]

Plata online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

In Monitorul oficial nr. 765/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat. Potrivit acestei hotarari obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit […]

Noul format al declaratiei informative 394 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul oficial nr. 764/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de […]

IMM leasing de echipamente si utilaje

In Monitorul oficial nr. 762/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.

Derulează în sus