Modificarea anexei formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat


In Monitorul oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

În anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II „Completarea declarației”, subpunctul 3.1.11 se modifică după cum urmează:
„3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările ulterioare, completează suma reprezentând bonificația reglementată la art. 1 din aceeași ordonanță, la rândul 1.2. «Bonificație».”

Modificarea anexei formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Lasă un răspuns

Derulează în sus