Instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2


In Monitorul oficial nr. 658/2020 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată. Măsura se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

De aceasta măsura nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor de mai sus este cel reglementat la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare.

Instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Lasă un răspuns

Derulează în sus