Modificarea regulamentului Băncii Naționale a României privind regimul valutar

In Monitorul oficial nr. 711/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar.

Potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005, asa cum a fost modificat, plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii între rezidenți, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu), cu excepția operațiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută» la Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005, care se pot efectua și în valută.

Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu).

Toate celelalte operațiuni între rezidenți pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională (leu), fie în valută. În cadrul acestor operațiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operațiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacțiile cu titluri de valoare și repartizarea de dividende.

Modificarea regulamentului Băncii Naționale a României privind regimul valutar

Lasă un răspuns

Derulează în sus