Persoana asigurată poate solicita informatii cu privire la serviciile medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 720/2020 a fost publicata Ordinul nr. 1416/820/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit acestui ordin persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.

În vederea obținerii informațiilor, asiguratul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1416/820/2020. Cererea este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.

Cererea, completată și semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.

În cazul cererilor care se depun la casele de asigurări de sănătate se verifică identitatea solicitantului.

În situația în care solicitantul optează pentru transmiterea listei prin intermediul poștei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării listei. Cererile ulterioare de furnizare a acelorași informații, pentru același an calendaristic, precum și cererile vizând alte perioade de timp decât anul calendaristic anterior formulării cererii se vor clasa, potrivit actelor normative în vigoare.

Lista poate fi solicitată și accesată și prin intermediul dosarului electronic de sănătate, după autentificarea solicitantului în baza parolei de acces și a matricei de securitate proprii, în conformitate cu prevederile art. 346^7 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din momentul în care această funcționalitate va fi disponibilă în cadrul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului.

Persoana asigurată poate solicita informatii cu privire la serviciile medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

Lasă un răspuns

Derulează în sus