Măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

In Monitorul oficial nr. 736/2020 a fost publicata Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Potrivit acestei legi, de la data 18 august 2020 se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație deținută.

Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, precum și la societățile la care statul are calitatea de acționar, începute anterior intrării în vigoare a acestei legi. Aceste dispoziții nu se aplică operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat.

DE asemenea, se suspendă, în mod corespunzător, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile legii, statul român poate dobândi, în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, participații la societățile care desfășoară activități economice în domeniile:

a) producția și comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri și vaccinuri, servicii medicale și paramedicale;
b) industria constructoare de mașini, metalurgică, alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră;
c) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie electrică și energie termică;
d) explorarea, exploatarea, extracția, producția și prelucrarea resurselor minerale;
e) transportul, construcția și administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală și aeriană;
f) captarea, tratarea și distribuția apei potabile și a apei pentru irigații;
g) poștă, comunicații și tehnologia informației.

Dobândirea de participații de către stat se face cu respectarea dispozițiilor privind ajutorul de stat, concurența și competitivitatea.

Măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

Lasă un răspuns

Derulează în sus