Conținutul maxim de acizi grași trans (AGT) în produsele alimentare destinate consumului uman

In Monitorul oficial nr. 758/2020 a fost publicata Legea nr. 182/2020 pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2021..

Aceasta lege reglementează conținutul de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, pentru a asigura un înalt nivel de protecție alimentară a consumatorilor.

Aceasta lege se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unitățile de alimentație publică și produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei legi produsele alimentare care conțin, în mod natural, acizi grași trans în grăsimi animale.

Prin acizi grași trans se înțelege acizii grași cu cel puțin o legătură dublă neconjugată carbon-carbon, în configurație trans, astfel cum sunt definiți în anexa I punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare AGT.

Operatorii economici din sectorul alimentar au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu un conținut de AGT de maximum 2 g/100 g de grăsime din conținut.

Si produselor alimentare provenite din țări terțe și din alte state membre ale Uniunii Europene li se aplică aceste prevederile.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății efectuează periodic controale oficiale pentru produsele reglementate de aceasta lege.

Controalele oficiale se efectuează în toate etapele lanțului alimentar, în funcție de riscuri, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și în conformitate cu programele/planurile de control oficiale din domeniul siguranței alimentelor, finanțate de la bugetul de stat.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Conținutul maxim de acizi grași trans (AGT) în produsele alimentare destinate consumului uman

Lasă un răspuns

Derulează în sus