Noul format al declaratiei informative 394 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul oficial nr. 764/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prin acest ordin se introduce obligatia persoanei impozabile de a declara si daca a desfășurat/nu a desfășurat în perioada de raportare operațiuni cu persoane afiliate, conform definiției prevăzute la art. 7 din Codul fiscal, bifand căsuța corespunzătoare.

Acest ordin se aplică începând cu operațiunile derulate de la data de 1 septembrie 2020.

Noul format al declaratiei informative 394 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Lasă un răspuns

Derulează în sus