Măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

In Monitorul oficial nr. 784/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3685/2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020.

Acest ordin aprobă o măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, aferentă implementării axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, operațiunea A.

Această măsură este alcătuită din două componente, după cum urmează:

a) ajutor de stat regional pentru investiții, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;

b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Lasă un răspuns

Derulează în sus