Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

In Monitorul oficial nr. 780/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Se aprobă Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Program, care are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial.

Prin aceasta ordonanță de urgență se instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum și cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.

Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – F.N.G.C.I.M.M., fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

Lasă un răspuns

Derulează în sus