Noul modelul unic al certificatului de concediu medical

In Monitorul oficial nr. 820/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Acest ordin modifica modelul unic al certificatului de concediu medical publicat tot in acest an prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020.

Noul modelul unic al certificatului de concediu medical

Lasă un răspuns

Derulează în sus