Jocurile tradiționale de noroc de tip loto se vor putea desfasura si achita online sau prin terminale autonome

In Monitorul oficial nr. 854 /2020 a fost publicata Hotărârea nr. 777/2020 pentru modificarea art. 19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.

Potrivit acestei hotarari participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional – se poate realiza prin achitarea taxei de participare de către participant în locații specializate, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale «Loteria Română – S.A.».

Locațiile specializate – agențiile loto, spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale «Loteria Română – S.A.» sau alte spații, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, convenite cu partenerii contractuali trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) suprafața locației să permită desfășurarea activității, asigurând jucătorilor un mediu corespunzător;
b) spațiul să fie organizat distinct de alte activități economice, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri instant și bilete de participare la jocurile loto;
c) în incintă să fie amplasat cel puțin un terminal autonom pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri;
d) se interzice expres accesul minorilor în incinta agențiilor loto.

Terminalele autonome pot fi amplasate în agențiile loto, în spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale «Loteria Română – S.A.», în alte spații convenite cu partenerii contractuali, precum și în alte locații stabilite de către conducerea companiei, care permit desfășurarea activității în condițiile legii. Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:

a) interfață care permite participarea la joc, înregistrarea și eliberarea înscrisurilor aferente, conform regulamentelor de joc;
b) dispozitive care permit plata taxei de participare, cum ar fi: acceptor de bancnote și/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plății aferente;
c) imprimantă pentru printarea biletelor de joc.

Pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale «Loteria Română – S.A.», în cadrul secțiunii dedicate prin care este permisă participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional – se înscriu: jocurile de noroc pentru care achitarea taxei de participare poate fi realizată prin intermediul site-ului, regulamentele de joc aferente acestora, termenii și condițiile de participare. Înscrisul care atestă acordarea dreptului de participare, conform regulamentului de joc, se transmite în format electronic și poate fi imprimat de către participant.

Jocurile tradiționale de noroc de tip loto se vor putea desfasura si achita online sau prin terminale autonome

Lasă un răspuns

Derulează în sus