Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

In Monitorul oficial nr. 847 /2020 a fost publicat Ordinul nr. 1092/2083/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Lasă un răspuns

Derulează în sus