Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 893/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Ghidul a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcționării în condiții de siguranță a instituțiilor de învățământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp și al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infectării cu SARS-CoV-2 în instituțiile de învățământ superior. Se va acorda atenție deosebită evitării situațiilor de stigmatizare a studenților/cursanților și a personalului potențial expuși la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contribuie la diminuarea acestora.

Purtarea obligatorie a măștii pentru studenți/cursanți, precum și pentru întregul personal al instituției de învățământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul pauzelor (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și a dezinfecției în instituțiile de învățământ superior, separarea și limitarea contactului între studenții/cursanții din formații de studiu diferite, neparticiparea la activitățile didactice a studenților/cursanților, a cadrelor didactice și a altor categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS-CoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.

Reluarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților necesită o largă asumare în societate, în contextul importanței accesului echitabil la educație, și, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați, precum și de respectarea tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fiind acela de a diminua riscul de infectare.

Ghidul este publicat in anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020.

Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

Lasă un răspuns

Derulează în sus