Noul model al formularelor care se depun pentru persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020

In Monitorul oficial nr. 933/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Acest ordin pune in aplicare art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020. Potrivit acestui articol, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.

Noul model al formularelor care se depun pentru persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020

Lasă un răspuns

Derulează în sus