Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

In Monitorul oficial nr. 965/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Anexa cuprinzand procedura de implementare a măsurii s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 bis.

Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Lasă un răspuns

Derulează în sus