Simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social

In Monitorul oficial nr. 1018/2020 a fost publicata Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Potrivit acestei legi se inlăturara cerința cu privire la capitalul social minim de 200 RON la constituirea unei societăți cu răspundere limitată. Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi totusi mai mică de 1 leu, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care prevede faptul că acesta se divide în părți sociale egale.

De asemenea, la înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată a fost eliminată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 s-a modificat în sensul că la înmatricularea societăților cererea va fi însoțită de (…) b) „dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;”.

Înmatricularea societății sau, după caz, schimbarea sediului social nu mai este condiționată de înregistrarea, în prealabil, la unitățile teritoriale ANAF, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. Astfel, la înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

Se simplifica si formalitățile privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societăţii. In acest sens dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Se elimina si posibilitatea tertilor de a se opune hotararii de transmitere a părților sociale către persoane din afara societăţii.

Simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social

Lasă un răspuns

Derulează în sus