Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

In Monitorul oficial nr. 1104/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Acest ordin detaliaza procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, potrivit cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Aceasta procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;
b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

Lasă un răspuns

Derulează în sus